Co vás čeká- Daredevil nás zavede do svých záznamů a složek a podíváme se na osobu a jeho velkého nepřítele jménem Mr. Fear!

Září 2012

Sgt. Fury and his Howling commandos 16

26. září 2012 v 8:32 | Marvelman |  Sgt.Fury and his Howling commandos - příběhy


Název- Pevnost v poušti

Datum vydání- březen 1965

Příběh-

Sgt. Fury zastaví Hanse a řekne mu, že dál už nemůže. Howlery totiž čeká pořádný trénink a to není nic pro maskoty týmu. Hans řekne, že to chce také zkusit. Fury mu tedy přestane bránit a Hans se ze všech sil snaží být jako Howleři.
Když je trénink u konce, tak se Hans zeptá Furyho, kdy bude dost velký, aby z něj byl také Howler. Fury mu odpoví, že pevně doufá, že v té době, až on bude velký, tak už tahle zpropadená válka bude u konce.
V tu samou chvíli na severu Afriky utíká jeden muž přes poušť a jeho osud bude mít značný vliv na osudy Howling commandos. Muž běží plnou rychlostí a říká si, že se musí dostat k vysílačce dřív, než ho nacisté chytnou. Nacisté jsou mu v patách v obrněných transportérech, jenže díky písečné bouři, která hned zničí stopy, je velice těžké někoho pronásledovat. Muž nakonec doběhne do své skrýše, kde má vysílačku a pošle kódovanou zprávu do Ameriky. V Americe je zpráva přijata a dekódována. Ve zprávě je napsáno, že nacisté na severu Afriky vyvíjejí novou a opravdu ničivou zbraň.
Voják doufá, že se ta zpráva dostala na správné místo. Zprávu zachytí také nacisté a podle toho dokážou lokalizovat vojákovu skrýš a najdou ho tam.
V Americe čekají na zbytek zprávy, ale toho se už nedočkají. Je to jasné, sice nevědí co, ale nacisti staví něco nebezpečného. Bude zapotřebí tam poslat tým, který jim to překazí. Generál Palmer nařídí zavolat Sama Sawyera.
Fury řekne svým mužům, že mají trénink ukončit, jelikož se na ně už nemůže dívat. Pak dodá, že po zbytek dne mají volno. Najednou hlásí v rozhlase, že se Howling commandos mají hned dostavit za Sawyerem. Howleři z toho nemají zrovna velkou radost. Robert řekne, že by aspoň jednu misi mohli zvládnout i bez nich. Fury je nažene za Sawyerem. Hans je pozoruje a nemůže uvěřit tomu, že ti muži musí zase do akce riskovat svoje životy.
Po několika hodinách jsou s padáky na zádech vyhozeni z letadla přímo nad pouští, odkud přišla rádiová zpráva toho vojáka. Hned po přistání zahrabou všichni svoje padáky. Dum-Dum všem hned oznámí, že nemá rád písek a tudíž poušť přímo nenávidí. Howlerům netrvá dlouho nalezení skrýše a zničeného radiového vysílače. Fury svým mužům nařídí, aby prohledali okolí, jelikož jim ten voják mohl někde zanechat zprávu. Gabe Jones po chvíli objeví nákres. Je to jeden velký trojúhelník rozdělená dvěma čárami na tři pruhy. Fury přemýšlí and tím, co to je. Přijde tam Dino a hned mu to dojde. Dino řekne, že to bude vlajka. Jenže nákres není barevný, takže to může být vlajka jak Italů, tak Francouzů. Fury vytáhne mapu a podle té najde jistou opuštěnou pevnost francouzské cizinecké legie, která by od nich neměla být daleko.
Howleři jdou nějaký kus pěšky a narazí na tu pevnost. Howleři jsou na vyvýšeném místě a dole pod nimi se tyčí velká pevnost. Jenže vůbec není opuštěná. Proudí tam desítky nacistických nákladních aut se zásobami. Fury řekne, že našli, co potřebovali. Perci Pinkerton mu řekne, že snad nechce napadnout celou pevnost. Fury mu na to řekne, že to je snad jejich mise. Půjdou tam, zjistí, jakou zbraň nacisti staví a pak jí vyhodí do vzduchu. Perci řekne, že když to podává takhle, tak že mohli zůstat doma a poslat sem jenom Hanse, když je to taková pohoda. Fury mu řekne, aby byl zticha, a pak dodá, že potřebuje dobrovolníka, který se pokusí dostat nenápadně dovnitř. Všichni Howleři se přihlásí. Fury se pousměje a vybere Dum-Duma, což vysvětlí tak, že Dum-Dum vypadá, jako by potřeboval pauzu. Dum-Dum se zvedne a jde na to. V duchu si říká, že je dobře, že Fury vybral jeho, jelikož takhle to může vzít do vlastních rukou. Dum-Dum se nenápadně blíží k pevnosti ze strany. Jenže najednou jede kolem hlídka v obrněném transportéru. Dum-Dum s nemá kam ukrýt. Hned je spatřen. Němci po něm začnou střílet z kulometu. Dum-Dum běží podél zdi a dostane až na zadní stranu pevnosti. Tam několik vojáků něco kope s pomocí lopat. Dum-Dum se na něj vrhne a rozdrtí je. V tom tam dorazí ten obrněný transportér a Dum-Dum se musí vzdát. V tom tam dorazí Howleři. Gabe hodí granát a to přímo na ten obrněný transportér. Z hradeb pevnosti začnou nacisti střílet z kulometů. Howleři nemůžou k Dum-Dumovi blíž. Robert se zvedne a běží Dum-Dumovi naproti. Gabe na něj křičí, že to je šílenost. Robert mu vysvětlí, že Dum-Dum mu dluží úplně jmění díky jejich hrám pokeru. Dum-Dum mu běží přímo k němu. Najednou z pevnosti vyjede tank a vystřelí. Střela padne vedle, ale tlaková vlna srazí Roberta a Dum-Duma k zemi. Dum-Dum je hned vtažen do tanku a ten ho odveze do pevnosti. Fury přiběhne k Rebelovi a hodí si ho na ramena. Robert je stále mimo a Fury ho odnese pryč od pevnosti. Howlerům nařídí, aby se hned stáhli zpět. Izzy řekne, že vždycky věděl, že nemůžou všechno vyhrát, ale tentokrát se k vítězství ani nepřiblížili. Fury řekne, že si všiml a pak dodá, aby zakryli stopy. Dino mu oznámí, že musí něco podniknout brzy, jelikož už nemají moc vody. Fury se podívá na mapu a najde tam oázu. Howleři vyrazí. Po chvíli už skoro nikdo nemá vodu a Robert, který se už probral, začíná halucinovat. Gabe mu dá svou poslední vodu.
Po nějaké době Howleři narazí na oázu. Izzy řekne, že doufá, že to není iluze. Dino řekne, že má takovou žízeň, že by asi vypil i tu iluzi. Nakonec se oáza ukáže být skutečnou. Perci dá Robertovi pořádně napít a také mu podá svůj deštník, který tentokrát použije jako stínidlo. U oázy je také jedna arabská osada. Všechny dívky hned začnou koukat na Dina. To naštve místní muže, kteří nenápadně Dina přepadnou a odvezou ho dál do pouště, kde mu svážou ruce a přivážou je k těžkému kameni. Dino se nemůže hnout a takhle tam zemře, pokud se něco nestane. Howleři se postarají o Rebela a Fury si všimne, že Dino jim chybí, začne se po něm koukat a jedna dívka mu prozradí, co se stalo. Fury skočí na jednoho z mužů a vymlátí z něj, kam Dina odvezli. Fury a Gabe ho najdou a přivedou zpátky. Místní muži vezmou zbraně a postaví se Howlerům. Rebel chce vstát, aby jim pomohl, ale na půli cesty omdlí. Jeden místní voják řekne, že víc mužů jim už nedají. Furymu dojde, oč jde a řekne jim, že jejich muže si nevzali oni ale nacisté, se kterými oni přišli bojovat. Místní si uvědomí svou chybu a složí zbraně. Díky této situaci dostane Fury nápad.
Po dvou hodinách stojí u brány do nacistické pevnosti velbloudí karavana vedená několika arabskými muži zahalenými a chráněnými před sluncem. Jsou vpuštěni dovnitř, jelikož vezou zásoby. Uvnitř zrovna vedou čtyři nacisté chyceného vojáka po boku Dum-Duma před popravčí četu. Nacistický pohlavár nabídne Dum-Dumovi doutník. Dum-Dum řekne, že by raději přešel k těm kulkám. Nacistický generál se začne smát a Dum-Dum mu řekne, že smíchu není třeba, jelikož Spojenci už vědí o tom, že zde vyrábějí zbraně a taky jim to tady kompletně vyhodí do vzduchu. Nacistický generál řekne, že to asi těžko, jelikož zde mají podzemní sila plná raket V-2, které dokáží doletět kamkoliv na Zemi. S jejich pomocí vyhraje Německo válku. Dum-Dum se sám teď rozesměje a řekne, že Spojenci pro ně mají ještě pár překvapení připravených. Generál nařídí vojákům, aby namířili svoje zbraně. Pak chce vydat rozkaz ke střelbě. V tom jeden z Arabů strhne svou pokrývku hlavy a je to Fury. Fury plácne dva velbloudy po zadku a mezi ně přivázal lano. Velbloudi utíkají a tím lanem srazí k zemi celou popravčí četu. Zbytek Arabů se též odhalí jako Howleři a začnou střílet. Dum-Dum a ten zajatý voják se hned přidají do boje. Několik nacistů po nich hodí granáty. Perci je chytne do svého deštníku a hodí jim je nazpátek. Fury se snaží krýt svoje muže. Najednou se za ním objeví nacistický generál a začne střílet. Fury rychlostí skočí na zem a otočí se, při čemž zastřelí toho generála.
Howling commandos dostanou skoro všechny vojáky v pevnosti a několika nacistům se podaří uniknout. Neuniknou ale daleko, jelikož venku čeká celá skupina Arabů a ti zatknou zbytek nacistů. Všichni Howleři jsou již taky venku a přiběhne tam i Rebel. Fury se ho zeptá, jak se cítí. Rebel mu řekne, že mu u oázy místní dali nějaká léčiva a je jako kdyby se znovu narodil. Jako poslední vyběhne expert na výbušniny Izzy Cohen. Fury se na něj podívá a Izzy na něj mrkne. Potom odpálí výbušniny, co připravil v pevnosti a ta celá exploduje.
Howleři poděkují Arabům za pomoc a za velbloudy, které dostanou, aby měli snadnější cestu domů.
Po cestě si Dum-Dum stěžuje, že se na velbloudovi nedá sedět a zklidní se až, když mu Fury připomene, že to je jistě lepší, než stát u zdi a čekat na kulku od popravčí čety. Izzy si všimne, že Robert je zamračený, a tak se Rebela zeptá, jestli je ho ještě bolí to zranění. Rebel řekne že né, ale že nemůže přestat myslet na tu dívku, co ho u oázy ošetřovala. Byla vážně pěkná a on se jí ani nezeptal na jméno.

Postavy-

Howling commandos: Nick Fury, Dum-Dum Dugan, Izzy Cohen, Dino Manelli, Percival Pinkerton, Gabriel Jones, Robert Ralston

Protivníci: nacisté

Ostatní: Hans, Sam Sawyer, generál Palmer, voják, Arabové

Příště-

Howleři si v klidu jedou domů na svých velbloudech. Jenže to by to nebyli Howleři, aby se zas nepřipletli do pořádného průšvihu. Dostanou se všichni domů? Nezbývá nám nic jiného než doufat.

Great Gambonnos

16. září 2012 v 1:05 | Marvelman |  Amazing Spider-Man - protivníci

Great Gambonnos


Pravá jména- Ernesto a Luigi Gambonno

Bývalé identity- žádné

Národnost- italská

Poprvé spatřeni- Amazing Spider-Man 16

Schopnosti-
Žádné, ale jsou to velcí atleti a gymnasti.

Životopis-

Great Gambonnos se přidají k cirkusovému týmu zla jménem Circus of Crime. Ti se živí tím, že jejich vůdce Ringmaster na každé show zhypnotizuje návštěvníky a oni je okradou. Zkusí to v New Yorku a podaří se jim zhypnotizovat dokonce i Spider-Mana. Objeví se tam ale Daredevil a Spider-Mana osvobodí. Společně pak rozdrtí Circus of Crime. (Amazing Spider-Man 16)

Circus of Crime jsou propuštěni z vězení a rozhodnou se zvolit si nového vůdce. Ringmaster s tím nesouhlasí a tak ho zbijí. Jako vůdce si zvolí Clowna. Pod jeho vedením ukradnou drahé obrazy z muzea. Najde je ale Spider-Man a jsou nuceni s ním bojovat. Boj je to tvrdý, ale oba bratři nakonec podlehnou Spider-Manově síle.(Amazing Spider-Man 22)

Tales of Suspense 63

7. září 2012 v 11:22 | Marvelman |  Tales of Suspense - příběhyNázev- Někde číhá…….Phantom! (1. příběh)
Původ Captaina America (2. příběh)

Datum vydání- březen 1965

Příběh-

1. příběh

Po porážce Mandarina se Iron Man vrátí do své kanceláře, kde ho čeká Pepper, která zrovna telefonuje a Happy, který sedí vedle ní. Pepper řekne Iron Manovi, že ho shání doktor Birch ohledně nějakého vybavení. Iron Man řekne, že si právě prošel peklem a doktor Birch bude muset počkat. Pepper to vyřídí doktorovi a Happy řekne Iron Manovi, že by s ním něco potřeboval probrat. Iron Man mu řekne, že teď nemá čas a že po jejich opravdu vřelém přivítání půjde do své kanceláře.
Když se za ním zavřou dveře, tak Happy řekne Pepper, že potom, co Iron Man nechal pana Starka umřít, si snad nemyslí, že ho budou mít rádi. Pepper se rozbrečí, když uslyší Tonyho jméno a kouká na jeho fotografii.
Mezitím Tony si v laboratoři sundá helmu a chce se hned pustit do práce. Při cestě domů ho totiž napadla věc, díky které by zase mohl existovat jako Tony Stark. Když se mu podaří ztrojnásobit sílu jeho magnetů, tak by mohl žít jen s hrudním plátem, který snadno skryje pod oblečení. Celou noc na tom pracuje a nakonec je hotov a už zbývá to jen otestovat. Tony ví, že pokud to nevyjde, tak zemře. Jde hlavně o prvních pět minut. Tony si sundá zbroj a čeká pět minut. Nic se nestane a on pozná, že vyhrál. Když Pepper a Happy přijdou do práce, tak je Tony přijde přivítat, jako by nikdy nebyl pryč. Happy vykřikne a Pepper omdlí. Tony jí chytne a podle Happyho pohledu pozná, že Happy Pepper taky miluje. Tony si uvědomí, že by jim dvěma neměl stát v cestě. On bude navždy handicapován svým hrudním štítem a nebude se moci nikdy oženit. Proto musí pro Pepper udělat to nejlepší, což znamená přenechat jí Happymu. Tonymu se podaří Pepper probrat. Happy se ho zeptá, kde celou dobu byl. Tony jim řekne, že se bude ženit. Bere si jednu dívku z Bostnu, se kterou trávil poslední týdny na její jachtě. Happy si řekne, že teď už Pepper musí na Starka zapomenout.
Světem se začnou šířit zprávy, že Tony Stark žije.
Další den se Tony snaží dohnat, co zameškal, když byl pryč. Napadne ho, že Pepper možná nemiluje Happyho a on nemá právo je nějak dávat dohromady. Pak ale vidí, že Pepper se chová k happymu mnohem lépe než dřív a že možná opravdu jsou do sebe zamilovaní. Tony lituje toho, že s Pepper nemůže být on.
Mezitím postava zahalená v černém plášti se plíží Starkovou továrnou. Je to Phantom. Phantom, jak si ten muž říká, se dostane do místnosti, kde se testují raketová paliva a nastraží tam výbušninu. Potom zase zmizí do stínů.
Po několika minutách bomba exploduje. Na místě jsou hned hasiči a Iron Man. Policisté řeknou, že to musela být sabotáž, jelikož tam jsou zbytky výbušniny. Iron Man se na tu výbušninu podívá a hned pozná vlastní součástky. Že by ten Phantom byl někdo z jeho továrny? Iron Man ví, že Phantom jistě udeří znovu.
Iron Man měl pravdu, jelikož v následujících dnech udeřil Phantom mnohokrát a všichni už přestali Starkově firmě věřit. Lidé se tam bojí pracovat a investoři nehodlají do firmy vkládat vlastní finance. Tony ví, že musí jednat. Jako Iron Man tedy hlídá svou továrnu skoro pořád a prakticky nespí. Nakonec se mu podaří přistihnout Phantoma při činu. Běží za ním, ale Phantom tam, zanechal nastraženou výbušninu, která exploduje, když Iron Man proběhne kolem. Iron Mana to odhodí na zeď, ale zvládne to. Jenže druhý den mu zástupci vlády řeknou, že pokud nevyřeší problém s Phantomem do 24 hodin, tak mu budou muset celou firmu nadobro zavřít. Tony je chápe a ví, že musí Phantoma dostat.
Opět tedy jako Iron Man v noci pochoduje továrnou. Najednou jeho senzory zachytí, že je někdo za ním. Iron Man se otočí a skočí na tu postavu. Je to ale Happy. Happy mu řekne, že by mu měl raději pomoci najít Phantoma, aby zachránili pana Starka, než ho napadat. Iron Man se ho zeptá, jak může vědět, že on není Phantom. Happy místo slov ukáže do vyvýšeného patra, odkud je sleduje postava ve stínech. Phantom rychle vstane a hodí na ně granát. Iron man ví, že nestihne Happyho dostat do bezpečí, a tak granát chytne do ruky a rozmáčkne ho. Phantom se dá na útěk a zaběhne do ovládací místnosti. Iron Man nechá Happyho být a běží za Phantomem. Ten ale za sebou zavřel speciální vyztužené dveře. Iron Man se do nich opře a vytrhne je. Vběhne dovnitř, kde zrovna Phantom chce svou zbraní střelit do hlavního ovládacího panelu celé továrny. Iron Man na něj zařve, aby to nedělal. Phantom mu řekne, že teď mu už nic nezabrání ve zničení téhle továrny. Iron Man mu řekne, že mu nechce ublížit a namíří svoje ruce do zdi. Phantom řekne, aby ty ruce držel od sebe a nic nezkoušel. Iron Man střelí svými repulzory do zdi, odkud se střela odrazí a zasáhne Phantoma do ruky, kde drží zbraň. Phantom přilepí bombu k panelu a uteče. Iron Man jí strhne a pomocí svých magnetických vln jí dokáže zneškodnit. Potom nahodí svoje rakety v botách a letí rychlostí za Phantomem. Phantom doběhne k prototypu nové rakety do vesmíru. Začne lézt nahoru po schodištích a žebřících jelikož ví, že je to tady moc malé a plné různých trubek, takže Iron Man sem nemůže letět. Iron Man vážně přistane dole a chce taky lézt, ale hned pozná, že je na to moc těžký. Zavolá tedy na Phantoma že si na něj počká tady dole. Phantom ale hodlá použít tu raketu k úniku. Vleze si do kabiny a chce to spustit. Iron Man ale vyletí do výšky a utrhne celou špičku rakety včetně kabiny. Phantom na něj řve, aby ho dal dolů, a Iron Man s ním odletí až k policistům. Těm předá Phantoma a letí se převléknout. Vrátí se tam jako Stark a policie mezitím odhalila, že Phantom byl nakonec Birch, ten muž jak si s Tonym snažil domluvit schůzku a Tony na něj neměl čas. Tony se ho zeptá, proč to udělal. Birch řekne, že si ho nikdo nevšímal a nikdo nikdy neocenil jeho práci, takže se postaral o to, aby si ho všimli. Tony ho polituje a řekne mu, že jen ukázal jaký je závistivý chudák, který by stejně nebyl nikdy spokojen.
Týž večer se Happy zeptá Tony, jestli by si s Pepper nemohli půjčit jedno z jeho aut. Tony řekne, že jistě jelikož si to oba zaslouží za to, jak se o to tady postarali, když byl pryč.
Když jsou všichni pryč, tak Tony kouká z okna a přemýšlí. Všechno se mu vydařilo. Pepper o něj ztratila zájem, když si vymyslel tu svatbu. Happy má teď u ní šanci. Phantom byl chycen a jeho firma zachráněna. Jenže proč má tak nepříjemný pocit a proč mu noc připadá tak nekonečná.

2. příběh

Přetisk 1. příběhu comicsu Captain America comics, který najdete zde

Postavy-

1. příběh:

Iron Man/Tony Stark

Protivníci: Phantom

Ostatní: Pepper Potts, Happy Hogan, pracovníci v továrně, policisté, úředníci, lidé

2. příběh:

Captain America/Steve Rogers

Protivníci: nacistický špeh

Ostatní: Bucky Barnes, profesor Einstein, agentka, vojáci

Příště-

Pozor lidičky. Tonyho problémy teprve začínají, jelikož Hawkeye je zpět a s ním samozřejmě také smrtící Black Widow, ale taková, jakou jste ji ještě neviděli.

Příběhy Captaina se vrací do období Druhé světové války! Seznámíte se s Buckym, jeho věrným společníkem a také s Omarem a Sandem, což jsou staří Captainovi nepřátelé.

Green Goblin

1. září 2012 v 18:09 | Marvelman |  Amazing Spider-Man - protivníci

Green Goblin


Pravé jméno- Norman Osborn

Bývalé identity- Overlord the Goblin, the Goblin-lord, Gobby

Národnost- americká

Poprvé spatřen- Amazing Spider-Man 14

Schopnosti-
Díky užití goblinova séra má Norman zvýšenou sílu (v normálních podmínkách uzvedne 9 tun), zvýšenou rychlost, lepší výdrž, reflexy, a zlepšené uzdravování. Uzdravování není samozřejmě na takové úrovni jako u Wolverina, ale dokáže si uzdravit rány i orgány. Došlo i ke zvýšení inteligence, ale na úkor sebeovládání.

Životopis-

Goblin si postaví svoje létající koště a domluví si schůzku s Enforcers. Těm pak nabídne svou pomoc při pomstě Spider-Manovi. Enforcers souhlasí. Goblin pak zaletí do Hollywoodu za jedním filmovým producentem a řekne mu, jestli by stál o film, kde bude on a Spider-Man. Producent řekne, že ano a Goblin slíbí, že ho sem dotáhne. Goblin chce najít Spider-Mana a tak létá nad městem. Po chvíli skočí Spidey vedle něj na jeho koště. Goblin mu nabídne roli ve filmu. Spidey si není jistý a tak ho Goblin vezme za producentem. Spidey to tedy nakonec přijme. Natáčí se v poušti, a když to Spidey nečeká, tak ho Goblin spolu s Enforcers napadne. Spidey uteče do jedné jeskyně a Goblin řekne Enforcers, aby šli za ním. Z jeskyně se vrátí Spider-Man a nese svázané Enforcers. Green Goblin se na něj vrhne a začnou spolu bojovat na jeho koštěti. Goblin ho z něj ale pak shodí a raději uletí. Vrátí se domů, ale řekne si, že jeho identita je stále zahalena tajemstvím a tak se jistě se Spider-Manem neviděl naposled. (Amazing Spider-Man 14)

Green Goblin si vynalezl mnoho nových věciček a zkouší si je na figuríně Spider-Mana. Jedním z těchto novinek je nový kluzák, který je mnohem rychlejší a pohyblivější než jeho bývalé koště. Goblin s dozví, že někdo založil Spider-Manův fanklub a že jeho první schůzka se koná dnes. Vydá se tam a najde tam Spider-Mana. Vrhne se na něj a začnou spolu bojovat. Najednou se ale k boji připojí Human Torch a vrhne se na Goblina. Spidey se někam na chvíli vytratí a tak bojuje Goblin jen s Torchem. Spidey se ale po chvíli přidá. Najednou se ale Spidey otočí a z boje uteče. Goblin tomu nemůže uvěřit. Human Torch je na něj ale moc a tak raději uteče také. (Amazing Spider-Man 17)

Všichni si o Spider-Manovi myslí, že je zbabělec poté, co utekl z boje s Green Goblinem. (Amazing Spider-Man 18)

Aktualizace - Aktualizovaná složka protivníků v rubrice Uncanny X-Men!!!